S'ENA 'E SCIVU

Località Campu Prama
Arbus
Téléphone
0707732276
Fax
0707731140
Hôtel